Bel 020 239 7124|Mail info@primefone.nl
Algemene voorwaarden 2021-03-04T08:48:07+00:00

Algemene voorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Primefone en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de informatie op de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u van dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. Via deze website kun je linken naar andere websites die niet onder controle staan ​​van Primefone stand. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit. Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten functioneren. Primefone neemt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle. iPhone®, iPod® en iPad® zijn handelsmerken van Apple, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de voorschriften van dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Primefone is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij Primefone.

Primefone biedt geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot het aanbod of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de lijst waarvoor ook . Elke afhankelijkheid die u van dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik of verkeerde voorstelling van zaken van onze producten.Lees ons Privacybeleid met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid. Volg klik hier .. Alle defecte producten, tenzij anders aangegeven, kunnen binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum worden geretourneerd voor vervanging.

Deze garantie dekt geen fysiek beschadigde producten, zoals gebarsten glas, gescheurde of gescheurde flexkabel enz.

Primefone controleert en verifieert elk item grondig voordat we het naar u verzenden. We proberen de goederen zo veilig mogelijk in te pakken, maar beschadiging per post is altijd mogelijk.

Om dit op te lossen, nemen we contact op met onze postdienstverlener en werken we verder met hen samen.

Belangrijke mededeling: Producten die naar ons worden geretourneerd zonder enige bevestiging of toestemming (via website / e-mail) kunnen niet worden verwerkt. Wacht tot we u een ticketnummer en verzendadres hebben gegeven.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle terugbetalingen en omruilen:

  • Alle items die worden geretourneerd, moeten in originele staat met verpakking, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Anders wordt de terugkeer geweigerd.
  • Alle item (s) die zijn geretourneerd zonder eerst de retourgoedkeuring te hebben ontvangen, worden geweigerd.
  • Alle items die worden geretourneerd zonder ons bedrijfslogo / logo (op het onderdeel / LCD / product) worden geweigerd.
  • Alle items die worden geretourneerd zonder een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) op de buitenkant van het pakket, worden geweigerd.