Algemene voorwaarden

Alle informatie op de Primefone internetsite is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de website wordt geleverd door Primefone.

Informatie

We streven er naar om de informatie op de website up-to-date te houden, toch kunnen we geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook expliciet, impliciet, met betrekking tot volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de informatie op de website, over de producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website vrijgeven. Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Primefone is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade van het door jou bestelde product. Dit geldt inclusief maar niet beperkt tot indirecte gevolgschade of schade, of enig verlies dat voortvloeit uit of verband houdt met het bewaren van gegevens of het gebruik van de website.

Derden

Via de Primefone website kan je doorlinken naar websites die niet onder het beheer vallen van de Primefone website. Primefone noch haar medewerkers hebben geen enkele controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen en verwijzen naar externe links impliceert niet noodzakelijk het aanbevelen ervan of het ondersteunen van geuite standpunten.

Primefone doet er alles aan om haar website steeds goed te laten functioneren. Primefone neemt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het niet functioneren of het niet beschikbaar zijn van primefone.nl als gevolg van technische problemen buiten haar controle.

iPhone®, iPod® en iPad® zijn handelsmerken van Apple, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het gebruik van de informatie aangeboden op deze website is gratis. Dat zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of misbruikt. De informatie aangeboden op deze website mag alleen hergebruikt worden in overeenstemming met dwingend recht. Het hergebruiken van tekst, fotomateriaal of ander materiaal aangeboden op deze website is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Primefone. Het intellectuele eigendom berust bij Primefone.

Afbeeldingen

Primefone geeft geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot het aanbod of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de lijst. Elk vertrouwen dat er gesteld wordt in dergelijke informatie is op eigen risico. Primefone is niet verantwoordelijk voor misbruik of verkeerde voorstelling van haar producten.

Gegevensbeleid

Lees ons Privacy beleid in verband met het verkrijgen en delen van je persoonsgegevens. Klik hier en wordt door verwezen naar het Privacy beleid. privacy beleid

Schade

Alle defecte producten kunnen, tenzij anders aangegeven, binnen de 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum omgeruild of hersteld worden. Deze garantie omvat niet fysiek beschadigde producten zoals gebarsten glas, een kapot getrokken kabel, etc.

Primefone controleert en verifieert elk product alvorens het verzonden wordt. De medewerkers van Primefone verpakken alle producten zo goed en veilig mogelijk. Schade tijdens de verzending kan zich voordoen. Om dit op te lossen neemt Primefone contact op met postorderservice.

Belangrijk: Alle producten die teruggezonden worden naar Primefone zonder enige bevestiging of autorisatie (via de website of e-mail) kunnen niet worden verwerkt. Wacht op een bevestiging van Primefone in verband met je ticketnummer en het verzendadres.

De volgende voorwaarden gelden op alle terugbetalingen en omruilingen:

  • Alle geretourneerde artikelen moeten in originele staat met verpakking, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Anders wordt de retourzending geweigerd.
  • Alle artikelen die worden teruggezonden zonder eerst goedkeuring te hebben ontvangen, worden geweigerd.
  • Alle artikelen die worden geretourneerd zonder ons bedrijfslogo/logo (op het onderdeel/LCD/product) worden geweigerd.
  • Alle artikelen die worden geretourneerd zonder een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) aan de buitenkant van het pakket, worden geweigerd.

Neem contact met ons op indien je vragen hebt in verband met de gebruiksvoorwaarden. contactpagina