Heeft u een vraag voor ons?

Voorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Primefone en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot aan de informatie op de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder het beheer van Primefone staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de daarin geuite standpunten. Er wordt alles aan gedaan om de website goed te laten functioneren. Primefone neemt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle. iPhone®, iPod® en iPad® zijn handelsmerken van Apple, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met dwingend recht. Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Primefone. Het intellectuele eigendom berust bij Primefone.

Primefone geeft geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot het aanbod of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de lijst waarvoor . Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik of verkeerde voorstelling van onze producten. Lees ons privacybeleid met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid. Volg Klik hier.. Alle defecte producten kunnen, tenzij anders aangegeven, binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum worden geretourneerd voor vervanging.

This warranty does not cover physically damaged products such as cracked glass, torn or torn flex cable, etc.

Primefone thoroughly checks and verifies every item before we ship it to you. We try to pack the goods as safely as possible, but damage by post is always possible.

To resolve this, we will contact our postal service provider and continue to work with them.

Important Notice: Products returned to us without any confirmation or authorization (via website/email) cannot be processed. Wait for us to provide you with a ticket number and shipping address.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle terugbetalingen en omruilingen:

  • Alle geretourneerde artikelen moeten in originele staat met verpakking, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Anders wordt de retourzending geweigerd.
  • Alle artikelen die worden geretourneerd zonder eerst goedkeuring te hebben ontvangen, worden geweigerd.
  • Alle artikelen die worden geretourneerd zonder ons bedrijfslogo/logo (op het onderdeel/LCD/product) worden geweigerd.
  • Alle artikelen die worden geretourneerd zonder een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) aan de buitenkant van het pakket, worden geweigerd.
nl Dutch
X